آموزشی
تبادل تجربیات آموزشی ودینی  
قالب وبلاگ
لینک های مفید

 

ماه

 

هفته

 

موضوع درس

 

هدف کلی

 

روش تدریس

 

وسایل مورد نیاز

 

 

 

مهر

اول

درس 1:القصر زجاجی

آشناشدن ویاد آوری قواعد سال دوم(فعل ماضی –ومضارع)

پرسش وپاسخ –انگشتان دست ترجمه درس :دانش آموزان نفری یک خط را خوانده ومعنی می کنند

تخته –کتاب –انگشتان دست

دوم

حل تمارین

آشناشدن وتکرار وتمرین بیشتر قواعد

پرسش وپاسخ

تخته – کتاب  دفتر دانش آموز

سوم

پرسش قواعد

آشنا شدن ومرور بیشتر

پرسش وپاسخ –انگشتان دست

تخته وانگشتان دست

چهار

درس 2:استراق السمع

آشنا شدن با اوزان کلمات وساخت کلمات جدید

توضیحی -  ترجمه درس :دانش آموزان نفری یک خط را خوانده ومعنی می کنند

تخته – کتاب

 

 

 

 

آبان

اول

حل تمارین

آشنا شدن با وزن کلمات ونوشتن کلمات هم وزن

پرسش وپاسخ

تخته –کتاب

دوم

ارزشیابی دو درس

آشنا شدن با نقاط قوت وضعف دانش آموزان وتقوبت نقاط ضعف

 

کتبی

---------------

سوم

درس 3

آشنا شدن باکلمات استفهام وفعل نفی ومستقبل

توضیحی – پرسش وپاسخ وانگشتی ترجمه درس :دانش آموزان نفری یک خط را خوانده ومعنی می کنند

تخته –کتاب- وسی دی کتاب گویا

چهار

حل تمارین

آشنا شدن با افعال نفی ومستفبل وکاربرد آنها در جمله به شکل های متفاوت

پرسش وپاسخ

تخته –کتاب

 

 

 

 

 

آذر

اول

درس 4:

آشنا شدن با دوصیغه اول فعل امر

توضیحی – پرسش وپاسخ وانگشتی ترجمه درس :دانش آموزان نفری یک خط را خوانده ومعنی می کنند

تخته –کتاب

دوم

حل تمارین

آشنا شدن با طریقه ساخت فعل امر از فعل مضارع وکاربرد آن در جمله

پرسش وپاسخ

تخته –کتاب

سوم

درس 5:

آشنا شدن با چهار صیغه فعل امر

توضیحی – پرسش وپاسخ وانگشتی ترجمه درس :دانش آموزان نفری یک خط را خوانده ومعنی می کنند

تخته –کتاب- نوار آموزش

چهار

حل تمارین

آشنا شدن با طریقه ساخت فعل امر از فعل مضارع وکاربرد آن در جمله

پرسش وپاسخ

تخته –کتاب

 

 

 

دی

اول

ارزشیابی 5درس

آشنا شدن با نقاط قوت وضعف دانش آموزان وتقوبت نقاط ضعف

 

کتبی

--------

دوم

دوره ورفع اشکال

آشنا شدن با سوالات پر کاربرد

پرسش وپاسخ -  توضیحی

تخته –کتاب-وسی دی آموزشی

سوم

امتحانات نوبت اول

-----------------------

----------------------------

---------------------

چهار

امتحانات نوبت اول

------------------------

--------------------------

-----------------

 

 

 

 

بهمن

اول

درس 6:

آشنا شدن با افعال نهی وکاربرد آن در جمله

توضیحی – پرسش وپاسخ وانگشتی

ترجمه درس :دانش آموزان نفری یک خط را خوانده ومعنی می کنند

تخته –کتاب

دوم

حل تمارین

آشنا شدن با تفاوت فعل نهی ونفی وکاربرد آنها در جمله

پرسش وپاسخ

تخته –کتاب

سوم

درس 7:

آشنا شدن با انواع جمله وطریقه ساخت جمله اسمیه واعراب گذاری

توضیحی – پرسش وپاسخ

ترجمه درس :دانش آموزان نفری یک خط را خوانده ومعنی می کنند

تخته –کتاب

چهار

حل تمارین

آشنا شدن با نقش کلمات در جمله واعراب گذاری آنها

پرسش وپاسخ

تخته –کتاب

 

 

اسفند

اول

ارزشیابی دودرس6-7

آشنا شدن با نقاط قوت وضعف دانش آموزان وتقوبت نقاط ضعف

 

کتبی وحل نمونه سوال

تخته –کتاب

دوم

درس 8

آشنا شدن با اجزای ثابت جمله فعلیه وشیوه نوشتاری یک جمله عربی وساخت جمله فعلیه

توضیحی – پرسش وپاسخ

ترجمه درس :دانش آموزان نفری یک خط را خوانده ومعنی می کنند

تخته –کتاب

سوم

حل تمارین

آشنا شدن با نقش کلمات در یک جمله فعلیه واعراب گذاری صحیح

پرسش وپاسخ

تخته –کتاب

چهار

حل نمونه سوال

آشنا شدن با نمونه سوالات منطق مختلف

پرسش وپاسخ

تخته –کتاب- سی دی نمونه سوال

 

 

 

فروردین

اول

عید نوروز

تعطیل رسمی

تعطیل رسمی

------------

دوم

عید نوروز

تعطیل رسمی

تعطیل رسمی

-----------------

سوم

حل پیک بهاری

آشنا شدن با محتوای مطالب پیک بهاری

پرسش وپاسخ

تخته –کتاب

چهار

درس9

آشنا شدن با اجزای یک جمله فعلیه ونقش کلمات در جمله واعراب گذاری

توضیحی – پرسش وپاسخ

ترجمه درس :دانش آموزان نفری یک خط را خوانده ومعنی می کنند

تخته –کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت

اول

حل تمارین

آشنا شدن با اجزای کامل جمله فعلیه ونقشکلمات در جمله واعراب گذاری

پرسش وپاسخ

تخته –کتاب

دوم

درس 10:تمارین عامه

آشنا شدن با سوالات گوناگون جهت یاد آوری وتمرین بیشتر

پرسش وپاسخ

تخته –کتاب

سوم

نمونه سوال (دوره)

آشنا شدن با انواع مختلف سوالات امتحانی ورفع اشکال

پرسش وپاسخ

تخته –کتاب –معرفی واستفاده سی دی نمونه سوال

چهار

ارزشیابی 10درس

آشنا شدن با نقاط قوت وضعف وسنجش میزان یادگیری دانش آموزان از درس عربی

 

کتبی

-------------

[ شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ ] [ 16:13 ] [ م.جوادنیا ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

به وبلاگ اینجانب خوش آمدید
این وبلاگ به منظور اطلاع رسانی به همکاران محترم دروس دینی وعربی وقرآن دوره راهنمایی منطقه سربیشه ایجادشده ،لذا همکاران محترم می توانند با این وبلاگ وهمچنین ایمیل تجربیات ونظرات خود را ارسال نمایند
لینک های مفید
<
امکانات وب
کد پیغام خوش آمدگویی

دریافت کد صلوات شمار

امارگیر حرفه ای سایت


استخاره آنلاین با قرآن کریم


آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

 

دریافت کد آپلود سنتر

تعبیر خواب آنلاین